ROLLER STORY REGLER
STORY


Italien sensommaren 1944.

De allierade styrkorna har landstigit vid Anzio samtidigt som de går till offensiv mot  "Gustav linjen", tyskarnas befästningslinje söder om Rom. Flera blodiga veckor går där tyskarna bjuder på ett hårdnackat försvar.
Slutligen drar sig tyskarna tillbaka och Rom faller i allierades händer i början av Juni.
Men tyskarna har inte släppt planerna på att lämna Italien. General Kesserling drar sakta tillbaka sina styrkor norrut under uppehållande försvarsstrid. Målet är att ge tid åt att färdigställa de nya försvarsställningarna längre norrut i bergen, den "Gotiska linjen".

Samtidigt som tyskarnas motstånd tilltar så blir de allierade trupperna i Italien försvagade då många av enheterna skickas iväg för att delta i operationerna i Frankrike "Overlord" och senare "Dragoon".

Det är under dessa uppehållande försvarsstrider som detta scenariot utspelar sig.

Tyskarnas uppgift är att försvara sin sektor mot de avancerande allierade styrkorna. Fienden är nära och man har vid detta frontavsnitt get order om att färdigställa försvarsställningarna med hjälp av tvångsrekryterade lokala civila. Självklart inte allt för populär order då folket redan hyser stort agg mot de tyska ockupanterna.

Kan tyskarna hålla tillbaks de allierade? Hur länge kan de stå emot attackerna från Amerikanarna, Britterna och de lokala motståndskämparna?