ROLLER STORY REGLER
ALLMÄNT


Då detta är ett spel där man ska spela olika roller och försöka lösa olika problem undanbedes folk som går in för att vinna till varje pris. Visst kommer det att bli spel där båda sidornas taktik kommer att vara av stor betydelse. 

Allt bygger på ärlighet! Ta träff!
Utgå från att alla spelar ärligt. Man behöver inte alltid känna att man är träffad när man springer eller då man har mycket rekvisita på sig som stoppar kulor.
Är man helt 100% säker och ser att man träffar någon så är det bara att göra denna person uppmärksam på det. Det brukar lösa sig. Men det är ingen ide att skrika och gorma bara när man tror sig ha träffat. Kom ihåg att detta är ett scenariospel - ingen tävling!

 

SKYDDSGLASÖGON


Ett måste under spel. Får endast tas av utanför spelområdet och på angivna safezones.
 

ÅLDER


Stridande roll 18år (16 med förmyndare)
Spelande vapenfri roll "live" 15+.
 

VAPEN


Eftersom tyngdpunkten ligger på spelande så vill vi undvika trim så långt det går. Har man dessutom inte trim på ”standard” bössorna så blir värdet av understödsvapen och snipers mycket högre.
Vi kräver inte att man måste ha tidsenliga vapen även fast det är en fördel. Alla vapen får brukas, MEN inga lasersikten, granatkastare och annan modernare utrustning skall förekomma.

Under andra världskriget var inte automatbössor så vanligt och under detta spel har vi därför speciella regler för hur vapen får användas.

Det kommer göras stickprov med kroning på bössor.

Tänk på att vissa vapen går väldigt starkt som grundutförande ex. M1 Garand eller Mauser.
Då gäller skjutavstånd som vid prickskyttevapen.
 

Tidsenliga vapen:
Std. max m100 (undantag gasvapen som skjuter det de skjuter)
Får skjuta både semi och automat beroende på vapen och funktion.
Ex. Thompson M1a1, MP40, Stg44 mm.
(max 8 mag eller 600BB)

Andra otidsenliga SOFT bössor:
Std. max m100
Simulerar gevär, dvs patronvis eld (semi).
Ex. Ak47, M16, mm.
Halvfulla mag för att simulera gevärsammo  (max 200BB)

AEG/gas K-pistar:
inget trim!
Små K-pistar utan kolv simulerar dåtidens k-pistar. Får skjuta automat eld.
Ex. HkMP5, UZI, Scorpion, mm.
Max
6st Mag (eller max 400BB)

Understöds vapen:
381-435 fps.
10m säkerhetsavstånd.
Vapen med stödben i fram eller riktiga understödsvapen. Får endast skjuta automat eld. Vapnet skall ha stödet när man skjuter, dvs oftast liggande ställning vid eld.

Ex. MG34,
Bren, etc.
Max
1000BB (Man kan tilldela en laddare som bär extra 1000BB till understödsvapnet i fält)

Prickskytte vapen (Kikarsikte):
381-435
fps. 10m säkerhetsavstånd.
(436- 520 fps. 20m säkerhetsavstånd.)
Enkelskott.
Max 40 BB

Sidearms:
A
lla får bära ett sidearm som Pistol eller K-pist utöver sitt primära vapen.

 

OMLADDNING
Som ni ser så har man
inte så mycket ammunition med sig ut i fält, maxantal anges vid varje vapenslag. Man kan däremot ladda om varje gång man kommer till återsamlingsplatsen. Grupperna kommer även ha med sig soldat-ammobärare som bär på extra ammo och som man kan ladda från ute i fält.

 

STRIDSREGLER


Blir man träffad ropar man klart och tydligt "TRÄFF"! När man är träffad är man inte ute ur spel utan simulerar "SKADAD".
Man får inte strida när man är
"SKADAD" men däremot får man ta bättre skydd om möjlighet finns till detta i direkt närhet (max ca 1m) och då genom att krypa.

Man får inte kommunicera med andra spelare på annat sätt än att ropa på sjukvårdare.

Har man inte fått hjälp av sjukvårdare inom 5min kan man välja att gå av spelet och återgå till återsamlingsplats.
Har man inte fått hjälp inom 10min så har man förblött och måste återgå till återsamlingsplats för skadade.

Blir man träffad en andra gång efter att redan ha ett bandage så är man "UTSKJUTEN" och måste då återgå till sin sidas återsamlingsplats för skadade.

När man förflyttar sig som utskjuten (död) ska man hålla händerna över huvet och ropa "död man", detta för att det tydligt skall framgå att man ej är i spelbart skick och att undvika att bli beskjuten igen och framför allt inte förstöra spelet som pågår.


Knife-kill på icke skadad kan man göra endast om man har en knivattrapp. En knivattrapp kan vara en ihoprullad pappersrulle som det står skrivet "KNIV" på. Man gör knife-kill på fienden genom att nudda han med papperskniven och då har man tyst eliminerat denna. Den som blir Knife-killad är ute, lägger sig och spelar död tills gärningsmannen har avlägsnat sig och därefter väntar ytterliggare 5min för att sedan återgå till
återsamlingsplats för skadade.


Alla gånger man kommer till återsamlingsplats för skadade som utskjuten eller skadad ska man rapportera  Namn + Tid till chef eller läkare på plats eller skriva det på angivet block. Detta för att kunna sammanställa skadorna under dagen och för att kunna utvärdera spelet.

 

MEDICREGLER


Man kan  bli läkt av någon som har ett medicband (första förband). Detta utgörs av en  vit tygremsa som knyts på den kroppsdel som man har blivit träffad i. Detta ska ta 1min.

När detta är gjort är man i stridande form igen.

Man kan inte förbinda sig själv!

Man kan förflytta skadad genom att man är två stycken som håller i den skadade och då simulerar att man bär denna. Alla tre kan då gå vart de vill under förutsättning att de hela tiden håller i varandra. Man får inte skjuta och bära någon samtidigt! Man bör inte springa, då man  simulerar att man bär.

Även fienden kan på samma sätt "bära" iväg skadade från motståndarlaget och på så vis ta de till fånga.

 

GE UPP


Man får ge upp av olika skäl ex ammunitionsbrist. Fienden kan då välja att ta en till fånga. Har man gett upp får man inte skjuta, man gör magasin ur och bär vapnet med sig dit fienden anvisar. Som fånge sitter man ett tag i fiendens läger men får efter ett tag återgå till sin återsamlingsplats och spela igen.
 

SPECIAL EFFEKTER


Det kommer användas en del specialeffekter i form av fyrverkeri och rök. Om ni tar med egen rök måste denna visas upp för arrangör så att den kan godkännas.

 

SPRÅKET


I spelet är det bra om man simulerar att det finns olika språk. För att återspela lite av detta bör man försöka att någorlunda använda sig av uttryck och imitationer av det språket man bör tala för sin roll.
 

OFF GAME


När man av någon anledning vill bryta spelet för sin egen del - säger man "Game off". Man går då av spelet och åtgärdar det man vill. ex Laga vapen, åka hem, etc. När man återgår till spelet gör man det på samma sätt som en utskjuten.
 

START - SLUT


Start och slut av spelen ska försöka hållas till de angivna tiderna. Skulle spelet av någon anledning avbrytas ropas "GAME" av arrangör och detta ska repeteras av samtliga som hör det.