"Beginning on the night of 23 March 1945, Operation Plunder was the crossing of the River Rhine at Rees, Wesel, and south of the Lippe River by the British 2nd Army and the U.S. Ninth Army.The British 6th Airborne Division and the U.S. 17th Airborne Division, conducted Operation Varsity, parachute landings on the east bank in support of the operation. The Allied operation was opposed by the German 1st Parachute Army."

"The situation in the West has entered an extraordinarily critical, ostensibly almost deadly, phase." -Joseph GoebbelsEfter förra årets succé arrangerar TAC (www.TAC.info.se) nu uppföljaren, den 30:e tom. 31:a Maj, 2014. Med sikte på utökat uppdragsspel, gruppsammanhållning, Milsim och varierande uppgifter tror vi detta års Operation Plunder kommer bli det vassaste WWII-Airsoftspelet i Sverige hittils! En viss modifiering av reglerna kommer ske från förra året.

Kontakta oss gärna vid minsta frågetecken! theknasp@gmail.com