STÜRMGEWEHR 44
Stg 44

Reportage om originalet Stg44, se här.

 
Tidig modell som är mera lik en Mkb42.
 
G3 och den ändrade versionen nedan.