SJUKVÅRD

Många sjukvårdsmoment är viktiga för att göra spelen mera verklighetstrogna och sjukvårdare är vanligt förekommande i scenariona.
En skarp olycka är inte omöjlig inom våra aktiviteter och om en sådan händer är det troligt att vi befinner oss långt ut i skogen. Då är det viktigt att alla i laget kan första hjälpen och om möjligt kunna flytta den skadade på ett säkert sätt så denna kan komma till kvalificerad sjukvård.