KOMMUNIKATION

Medlemmar skall kunna använda sig av olika typer av kommunikation. I dessa ingår handsignaler, fälttelefon, radio etc.