STRID

Det är ingen ide att här gå in på alla olika typer av strid utan låter bilderna nedan tala för sig själva.

Man kan tillägga att vi försöker hålla ett aggressivt tempo. Slå till snabbt och försvinna eller försöka göra bakhåll.

Bilder från 1993.