9:e Komp Kemiskt-försvar


 

 

Från och med 1999 ingår denna enhet i NATOs snabbinsats styrka som är i ständig beredskap att skickas var som hälst i världen. Enheten tränas att utföra sina uppgifter undar alla tänkbara situationer. Minst två gånger om året skickas personalen på övningar i Arktisk samt Tropisk miljö.  Denna enhet var bland de första som anlände till konflikten i Persiska viken 1990, den har sedan dess deltagit på en rad olika FN samt NATO uppdrag.

Kompaniet består av 160 man indelade i 5 plutoner. Två ansvarar för drift och säkerhet, de andra är kemisk/radioaktiv spaning, fältlaboranter och sanerare.