7:e Mek BRIGADEN

7: Mekaniserade Brigaden är en slagkraftig enhet med fast struktur. Den utgör ryggraden av Tjeckiska armen och dess uppgift är försvar av tjeckiska territoriet. Den har reformerats från motorskytte till mekaniserad under början av 1990. Den får kontinuerligt ny utrustning medan den gör sig av med äldre omodärn. Den förfogar över en hel del moderniserade T55or och T72or samt olika infanteriskyttefordon av typ BVP och OT-64.


Struktur över 7:e Mek Brigaden

 

 • Stab för 7:e Mek Brigaden

 • 7:e Spanings Bat. (Airborn)

 • 7:e Signalist Bat.

 • 7:e Sjukvårds Bat.

 • 7:e Tross & Närskydd

 • 71:a Mekaniserade Bat.

 • 72:a Mekaniserade Bat.

 • 73:e Mekaniserade Bat.

 • 74:e Utbildnings och Tränings avd.

 • 76:e Artilleri avdelningen

 • 7:e Luftförsvars avdelningen

 • 7:e Pansarvärns Bat.

 • 7:e Ingenjörs Bat.