6:e SPECIAL BRIGADEN

 

Historiskt sätt anknyter denna enhet på 22:a Luftburna Brig. som hade sitt säte mitt i Tjeckoslovakien i staden Prostejov. Enheten omstrukturerades flera gånger under 60, 70 talet och reducerades kraftigt under början av 90 talet. Den fick då namnet "Specialni skupina" Speciella gruppen. Mot slutet av 90 talet fick den namnet 6e Special Brigaden. Trots att denna enhet har en betäckning som en Brigad så är det endast så till namnet, då den aldrig utökades till den storleken. Hur organisations strukturen ser ut är en statlig hemlighet, men klart är att det handlar om elitförband antagligen som opererar i mindre formationer. De nya märket avslöjar lite vad det handlar om: Specialni sily = Special Forces.

Exakt information om enheten är svår att få tag på då den är underställd Tjeckiska militära underrättelse tjänsten och därav är den omgiven av lagom mycket hemlighetsmakeri. Enheten består helt av yrkesmilitärer. I träningen ingår det att behärska fallskärmsteknik så som hopp från olika typer av transportmedel, landning i vatten, natthopp, hopp med olika utrustning osv. Stor vikt läggs på träning av överlevnad och självförsvar, kampsporten MUSADO. De lär sig fördjupade kunskaper i sjukvård och de skall behärska olika språk. De övas i bergsklättring och dykning. Sprängtjänst, minering är återkommande. De har en mycket bra vapenkunskap då 6:e SB förfogar över en stor arsenal av vapen från hela världen.
Från och med 1999 så ingår grupper från 6:e Special Brigaden i NATOs speciella snabbinsats commando. Där de ska kunna lösa uppgifter som fritagande av gisslan, spaningsuppdrag långt bakom fiendens linjer och räddningsuppdrag av exempelvis nerskjutna piloter så kallade "Combat Search and Rescue".
Det är allmänt känt att Speciella Brig. samarbetar med enheter från Storbrittanien och tradition av utbyte av erfarenheter finns med enheter från Frankrike, USA och Ungern.