4:e SNABBINSATTS BRIGADEN

4: snabbinsatts brigaden är en självförsörjande stridsenhet med kort mobiliserings tid. Den fungerar som en snabb reaktionsstyrka inom Tjeckiska armén. Utöver detta är den tränad att genomföra FN uppdrag samt uppdrag inom ramen för NATOs operationer typ IFOR, SFOR. Brigaden prioriteras med nyaste tekniken och vapensystem. Den har hög eldkraft och god rörlighet. 
Slagstyrkan utgörs av Mekaniserade Bataljoner som är utrustade med pansarfordon av typ BVP-1, BVP-2, BRDM. Den har pansarvärns robot kompani, granatkastarkompani och luftvärnskompani med SA-10 och 30mm automat  kanoner. Infanteri kompanierna är utrustat med bland annat pansarvärns robotsystem "Spike", RPG-7, RPG-75 och AGS-17. Samtliga i Brigaden har kvalificerad  fallskärmsutbildning men "eliten" finns bland 4:e Bat. Span. och 43:e Mek. Bat. som är helt luftburna.


Struktur över 4:e snabbinsatts Brigaden

  • 4:e Pansarvärns Bat.

  • 4:e Närskydds Bat.

  • 4:e Ingenjörs Komp.

 

  • 4:e Signalist Bat.


  • 41:a Bat. Mekaniserad

  • 42:a Bat. Mekaniserad

  • 46:e Artilleri avdelningen

71:a Fallskärms Inf. Bat. var den första Tjeckiska fallskärmas enheten som bildades 1947. Den bestod av erfaren personal som hade tjänstgjort utomlands (England o Sovjet) under andra värdskriget. Den är nu en del av 43:e Mek. Bat.