11:e BRIGADEN MILITÄR UNDERRÄTTELSETJÄNST

11:e Brigaden är armens ögon och öron. Här finns och utbildas specialister i spaning, specialuppdrag och elektronisk stridsföring.


Struktur över 11:e Brigaden

 

  • 113:e Bat. Radioelektronisk övervakning

 

  • 114:e Bat. Central Spanings Utbildning

 

  • 115:e Bat. Långdistans spaning. (LRRP)

  • 118:e Bat. Logistik