HISTORIA

T.A.C. Tactical Attack Commando bildades av de fem ursprungliga medlemmarna (Konsulena) våren 1991. Detta hände efter att de införskaffade sina första SAG. Från att vara relativt o-organiserade började regler formas och en rad olika aktiviteter uppkom. Ett tränings program utformades och en hinderbana byggdes. Spelområdena var runt Knivsta samt på den nedlagda Åby sågen. Efter ett tag började det strömma till flera medlemmar. Man började spela allt mer regelbundet och statistik fördes på striderna. På regelbundna möten genomförde man träning av olika slag med ledning av instruktörer. Man ordnade längre scenarion som kunde sträcka sig över flera dagar. 1995 fanns det 10 medlemmar samt upp till 10 återkommande gästspelare.

1996 började vi spela i Söderfors där vi ordnade tillfälligt tillstånd att vistas på det nedlagda bostadskvarteret Hästhagen. 1997 började dock aktiviteterna avta, dels på grund av att flera medlemmar flyttade och dels av att flera började jobba och inte hade lika mycket tid längre. Detta nådde botten runt 1998-2000 då det spelades ytterst sällan och det genomfördes endast fåtal operationer eller live spel. Det var en period då det spelades mera paint-ball än soft.

2001 vände det dock uppåt igen. Intresset blev större då SAG blev allt mer populärt i Sverige och allt fler soft lag började dyka upp runt om i landet. T.A.C. började införskaffa automatiska vapen AEG och bytte namn till Total Attack Commando. Snabbt ökade antalet medlemmar till över 15st. Hemsidan började ta form sommaren 2001. Man började anordna större spel samt bjuda in andra lag till olika operationer.

Från och med 2002 har vi Tjeckiska camot som våran dresscode, men har inga övriga krav på varken vapen eller övrig utrustning. Några medlemmar genomför fallskärmsutbildning i Tjeckien i en militär fallskärmsklubb som vi kom i kontakt med under 2001.
Vi har haft ett nära samarbete med team SHARC från Uppsala samt en lös allians med Y.A.T. tidigare B.S.R. (Bromma separatist rörelse) från Stockholm.

2003 utvidgades TAC med medlemmar från Västerås, dessa har bildat en underavdelning till laget som har en egen hemsida ArosTAC (ATAC).
Under 2003 har vi stött ihop med team BHZ som kör som Franska Legionen och en allians med dem inleds. Detta resulterar i många spelmöten och träningsspel. BHZ och TAC De genomför bland annat våran stridsmarsch som senare blir en del i deras lagstandard.
Y.A.T. läggs ner och våra gamla vapenbröder från Bromma slutar spela.

2004 lämnar några av gamla TAC veteraner slutligen in. SHARC är upplöst men några av medlemmarna där bildar ett nytt lag: GOLANI, som fortsätter att gästa våra spel frekvent.
Vi börjar anordna uppdragsspel åt andra lag - då särskilt BHZ men även ASUYA. Airsoftlaget ASUYA står själva för många arrangemang däribland några mycket bra övernattningsspel.

2005 har Västeråsavdelningens medlemmar slagit sig ihop med ASUYA och bildat SJK (Självständiga jägarförbandet) för att underlätta spel lokalt. Detta har i och för sig resulterat i att Västeråskillarna kommer endast på större scenarion vi anordnar. ATAC sidan läggs ner.
Under 2005 har även flera av de tidigare medlemmarna av olika skäl inte kunnat delta eller helt lagt av och därför så har antalet medlemmar på spel varit ganska låg över hela året.
Däremot så har en ungdomsavdelning startat i samarbete med Knivsta äventyrsspels förening och nya medlemmar planeras att tas emot våren 2006.

2006 blev ett lyckat år mycket tack för de nya unga medlemmarnas aktiva deltagande. Laget består av ca 5st aktiva gamla medlemmar och 10st nya. Genom stridsmarschen har flera blivit fullvärdiga medlemmar. Vi har fått ihop ett mycket bra samarbete med team BHZ och GOLANI där vi försöker samspela på storspel samt om möjligt öva med/mot varandra. Vi anordnar även uppdragsspel åt dem där vi ofta agerar B styrka.
Under 2006 börjar vi även mera seriöst satsa på andra inriktningar där Vietnam, WWII och Indokina är mest återkommande.

2007 blir ett utmärkt spelår med massa aktiviteter samt gemensamma resor. Vi lyckas få ihop ca 30 spel vilket är mer än spel varannan helg under hela året. Några nygamla lämnar in och återigen tillkommer några nya.

Under 2008 tillkommer några nya medlemmar men många av de "nya" från 2005 byter intressen och kommer allt mer sällan eller lämnar in helt vilket är en stor förlust för laget. Våra spel är mest scenariospel orienterade till WWII, Vietnam och Indokina med några få som egentliga TAC. Två nya hemsidor skapas separat för Indokina och Vietnam.