AKTIVITETER

GENERELLT:

Våra aktiviteter består av: vanligt spelande, mer komplicerade spel (operationer), LIVE och olika sorts träning. Sedan naturligtvis skruvande och pillande på vapen och utrustning samt förberedelser för olika operationer och live spel.
Vidare så kräver den gemensamma utrustningen en hel del underhåll som oftast görs av några eldsjälar men ibland har vi det inplanerat gemensamt på schemat.
Förutom allt detta så träffas vi ibland för att berika oss med krigsfilmer, dokumentärer eller böcker i studiesyfte. Planera kommande spel, bygga rekvisita, sy uniformer eller göra gemensamma resor.

 

VANLIGA SMÅ SPEL:

Strid med soft-air gun går ut på att träffa motståndaren med en kula. Han/hon blir då utskjuten alternativt skadad beroende av vilka regler man kör med. Vanliga enkla spel är:

Shoot out: ena laget ska eliminera det andra, det laget som inte har några spelare kvar förlorar.

Flagga: Varje lag har en flagga. Man vinner om man tar fiendens flagga. Finns många alternativ på spelet med fler flaggor o.s.v.

VIP: Ena laget har en VIP person som de ska föra från plats A till B utan att denne kommer till skada. Det andra laget försöker självfallet att eliminera VIPen.

Domination: Man kör på bestämd tid och skall hålla ett objekt. Det laget som har haft objektet i längst tid vinner.

 

SCENARION (Mil-Sim)

Vill man utveckla spelandet ännu mer så kan man anordna . När man anordnar scenarion krävs det ofta ett vist förarbete då någon måste hitta på en handling och ofta en backgrund till spelet för att göra det mera realistiskt och intressant. Dessa uttänkta scenarion kan variera från att vara väldigt enkla till att bli långa komplexa uppdrag som kan sträcka sig över flera dagar. Spelandet blir då mera intressant då lagen måste tänka igenom genomförandet och agera olika för att lösa uppgiften.
Vid sådana spel kan man använda sig av roller där vissa personer kan vara sjukvårdare, ammobärare, befäl osv.
Att på ett mer eller mindre vis kunna "livea" sin karaktär i scenarion kan vara ´kul och ge spelet en helt ny dimension.
Scenarion kan utspela sig i en viss miljö eller tidsepok, exempel WWII, eller Vietnamkriget. Andra spel kan vara terroristscenarion eller bankrån där man kan förhandla med bovarna eller kalla in SWAT trupper då förhandlingarna kör fast. Det är i stort sätt bara fantasin som sätter gränserna.
Det kan förekomma domare eller spelledare som leder och regiserar dessa spel.

LIVE och AIRSOFT:

Om man tillämpar "live" eller levande rollspel så menas det att man egentligen spelar en viss karaktär och inte sig själv. Man kan då ha ett fingerat namn och bakgrund samt nationalitet. Ju mera genomarbetad personlighet man utarbetar desto roligare blir det, inte minst för dig utan för de som man spelar med och mot.

Spel med historisk anknytning (re-enacting) betyder att man försöker klä sig och likna en viss tids arme. Ju mer man liknar originalet desto roligare blir det. Vi har testat på det och det är sanerliggen kul. Tyvärr så är det svårt att kombinera det fullt ut med airsoft.
Innom airsoften är trots allt själva stridandet en viktig del och således behövs nästan alltid bäras skyddsglasögon samt så använder vi just softair gun och inte vapen som smäller. Inom airsoften finns inte alla vapenmodeller man skulle önska och många av dem är dessutom extremt dyra.
Eftersom vi spelar så många olika scenarion och epoker så kan vi inte hålla samma höga standard. Till skillnad till reenactors så ser vi ofta genom fingrarna på korrekt utrustning och exakta vapenmodeller. I grund så ska man klart och tydligt se vilken sida man representerar - men självklart, ju bättre och mera autentisk klädsel och utrustning ju bättre.