THE MEMBERS
 

Under den tiden laget har existerat så har det byts ut många ansikten. Av de som bildade laget 1991 finns idag endast några få aktiva kvar. Däremot så strömmar det till nya medlemmar och tack vore dem så kan laget fortsätta att existera.

TAC kör med ett "Rangsytem" som bygger på erfarenhetspoäng. Läs mer här...
TAC kör med olika utmärkelser och medaljer. Läs mer här...

 

 
 
  Nick: ORDINATOR

GLADIUS VICTORIATCO Winner

Joined: 1991
Status: Activ FROSTBERGET
Expirience pts: 188
 
INSTRUCTORUBUTI
  STRIDSMARSCHPARA
 
  Nick: OVIK

 

Joined: 2001  
Status: Activ FROSTBERGET
Expirience pts:
 
INSTRUCTORUBUTI

STRIDSMARSCH PARA
 
  Nick: CHAOS

 

Joined: 2003
Status: Activ TCO Winner
Expirience pts: 90
 
INSTRUCTOR
UBUTI


STRIDSMARSCH
 
  Nick: VENATOR

 

Joined: 1991
Status: Activ  
Expirience pts:
 
GLADIUS VICTORIATCO Winner
INSTRUCTORUBUTI
STRIDSMARSCH PARA
 
  Nick: PEDESTRIX

 

Joined: 2004
Status: Active  
Expirience pts: 79
 
INSTRUCTOR
TCO Winner


STRIDSMARSCH
 
  Nick: INFILTRATOR

 

Joined: 2006
(ex GOLANI)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR


STRIDSMARSCHPARA
 
  Nick: KOSCHERATOR

 

Joined: 2007
(ex GOLANI)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR

STRIDSMARSCH PARA
 
  Nick: GLADIUS

 

Joined: 2007
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR

STRIDSMARSCHPARA
 
  Nick: CUSTODIS

 

Joined: 2004
Status: Activ  
Expirience pts: 81
 
INSTRUCTOR
TCO Winner


STRIDSMARSCH
 
  Nick: REX

 

Joined: 2011
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR
 STRIDSMARSCH
 
  Nick: MEDICUS

 

Joined: 2007
Status: Activ  
Expirience pts: 43
 


STRIDSMARSCH
 
  Nick: CROSSBONES

 

Joined: 2004
Status:  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: AGITATOR

 

Joined: 2006
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR

STRIDSMARSCHPARA
 
  Nick: DeCastro

 

Joined: 2004 (2012)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: SONAR

 

Joined: 2011
(Ex BHZ- 2006)
Status: Activ  
Expirience pts: 43
 


 

STRIDSMARSCH PARA
 
  Nick: WINTER

 

Joined: 2009
Status: Activ  
Expirience pts:
 
INSTRUCTOR
 STRIDSMARSCH
 
  Nick: ABSINATOR

 

Joined: 2012
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: ANTIPRIMAX

 

Joined: 2012
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: STIFFO

 

Joined: 2007
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: AZWANG

 

Joined: 2013 (2006)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: GHOST

 

Joined: 2013 (2004)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: TIMAWA

 

Joined: 2013 (2006)
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: PRELIATOR

 

Joined: 2013
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: BELLATOR

 

Joined: 2013
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: KNEECROB

 

Joined: 2013
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: SENSHI

 

Joined: 2013
Status: Activ  
Expirience pts:
 
STRIDSMARSCH
 
 
 
 
  Nick: SPATHA

 

Joined: 2010  (2004)
Status: Inactiv  
Expirience pts:
 


 STRIDSMARSCH
 
  Nick: VELPUS

 

Joined: 2008
Status: Inactiv  
Expirience pts:
 


STRIDSMARSCH
 
  Nick: PUNKATOR

 

Joined: 2005
Status: Inactiv  
Expirience pts: 43
 


 STRIDSMARSCH
 
  Nick: LENTUS

 

Joined: 2006
Status: Inactiv  
Expirience pts:24
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: LUCTATOR

 

Joined: 2005
Status: Inactiv  
Expirience pts: 80
 
INSTRUCTORUBUTI
TCO WinnerGLADIUS VICTORIA


STRIDSMARSCH PARA
 
  Nick:NIXON

 

Joined: 2010-2012
(ex-BHZ 2006)
Status: Inactiv  
Expirience pts:67
 
STRIDSMARSCH
 
  Nick: LUNA

 

Joined: 2007
Status: Inactiv  
Expirience pts: 27
 
TCO Winner


STRIDSMARSCH
 
  Nick:

 

Joined: 2006
Status: Inactiv  
Expirience pts: 24
 


STRIDSMARSCH
 
 
 
  Nick: CARTMAN

 

Joined: 2004-2008
Status: Retired  
Expirience pts: 67
 
TCO Winner


STRIDSMARSCH
 
  Nick: TRUBADIX

 

Joined: 2004-2008
Status: Retired INSTRUCTORUBUTI
Expirience pts: 41
 
TCO Winner


STRIDSMARSCHPARA
 
  Nick: FULMINATOR

 

Joined: 2010-2010
Status: Retired  
Expirience pts: 8
 


 STRIDSMARSCH
 
  Nick: IKE

 

Joined: 2008-2011
Status: Retired  
Expirience pts:15
 
 
 
  Nick: LYNX

 

Joined: 2004-2007
Status: Retired  
Expirience pts: 28
 


STRIDSMARSCH
 
  Nick: EXPLORATOR

 

Joined: 2005-2007
Status: Retired  
Expirience pts: 33
 


STRIDSMARSCH
 
  Nick: CUSTOS

 

Joined:2005-2008
Status: Retired UBUTI
Expirience pts: 38 TCO Winner


STRIDSMARSCH
 
  Nick: CALIGULA

 

Joined: 2009-2010
(ex BHZ)
Status: Retired  
Expirience pts: 8


 

 

SPECIAL SCENARIO MEMBERS
Ceo Jerry