Tyskarna intar positioner. Uppgift att hålla hålla staden med närområdet om möjligt i annat fall sinka fiendens framfart söderut.


Allierade enheter spanar av norra skogspartiet. Ingen kontakt med fienden.


Vidare spaning mot stadens förorter. Vid järnvägen stöter man ihop en tysk aufklargrupp som efter kort strid drar sig tillbaka mot staden.


Från järnvägsstationen skickar de allierade ut två olika spaningsgrupper mot staden. Den amerikansk gruppen ska genomsöka husområdet och fabriken. Britterna ska söka av södra alternativa vägen/stigen mot staden, hamnen och södra fabriksområdet.
Det blir kontakt med tyska enheter som avvärjer ett anfall mot Nebelwerfern men en av deras luftvärn blir förstörd av en av spaningsgrupperna. Tyska Paken klarar sig oskadd.


Mot kvällen förbereder tyskarna ett anfall mot de allierade styrkorna i området. De driver ut dem från tågstationen och driver på norrut men stöter där på hårt motstånd. I skogsbrynet direkt norr om stationen har Britterna grävt ner sig och amerikanska spaningsgruppen agerar flankskydd. Där håller de ut tills tyskarnas anfall ebbar ut.


Dagen efter går de allierade till motanfall. Medan huvudstyrkan tar fronten skickas spaningsgrupperna att lokalisera och förinta en mindre tysk försvarsficka som har bitit sig fast kring några spaningsbunkrar.


Under tiden rasar striden kring staden. Paken lyckas slå ut ett pansaranfall och försvararna med fallskärmsjägarna i spetsen tillfogar de allierade kännbara förluster. Det ger de tyska ett andrum och man ser till att dra ur tung materiel och manskap och lämnar kvar endast eftertruppen med uppgift att försvara staden så länge ammunitionen räcker och sen försöka dra sig ur.


Fler allierade soldater anländer och metodiskt avancerar framåt tills staden är i deras hand.


Ett besök på Lövenströmska igen. En vurpa, en vass sten, rakt mot magasinfickan. Två magg böjda som bananer och och tre revben brutna.