Övningsspel #2


Mindre uppdragsspel mot lag VYME nu bytt namn till NORD.