MINA

Vi testade att bygga en relativ enkel mina som kan användas på diverse spel. Den funkar som en larmmina med ett vanligt överfallslarm. Om man vill kan man spela det som att minan går av om den börjar tjuta och de i direkt närhet eller endast den som utlöste den är ute eller skadad, beroende på hur man bestämmer reglerna innan. Fördelen med  ljudeffekt istället för pyro är att det inte förekommer någon brandrisk och skaderisken är minimal (öronskada?).

Den går att aptera som trampmina med brytkryss gjort av lerduvor eller som försåtsminering med hake och tråd man kan spänna upp max 6m. Utseendemässigt efterliknar den enkelt en TP5 eller Tellermine-35.