NATO har i uppgift att tillfångata Överste Zubow som efter kriget i forna Jugoslavien har figurerat i Transnistriska milisen. Uppdraget utförs av en liten styrka som landsätts i gränsområdet mellan Moldavien och Transnistrien precise utanför den plats där översten skall enligt pålitliga källor uppehålla sig denna dag. Sedan skall man genast ta sig med Zubow till angiven upphämtningsplats. Detta måste ske smidigt och fort så inte fler styrkor från området hinner ankomma.

Uppdragets första del att lokalisera Övesre Zubow går bra. Man stöter inte på fiendepatruller vid gränsen. Däremot gör Zubows livvakter och han själv motstånd. 3 vakter nedgörs och Zubow skadas vid tillfångatagningen. 3st ur NATO styrkan skadas även.


NATO-styrkan slösar ingen tid. Efter snabb första  hjälpen till de skadade så avancerar man kortaste vägen till upphämtningsplatsen. Några hundra meter från målet stöter man på en grupp gränsvakter som tar upp striden med NATO-styrkan. Det blir en kamp mot klockan att stridande ta sig fram för upphämtning. Gränspatrullen nedgörs men man mister 1man och får ytterliggare 2skadade. Men uppdraget är lyckat, Överste Zubow är i tryggt förvar.