Det är den 10 April 1945. I Ruhrlandet har tyska Armegruppen "B" stått omringat sedan en vecka tillbaka. Enheterna är i försvarsfickan lider brist på ammunition och förnödenheter, många har gett upp. Men vid Adlerbergs fabriksområde har en liten enhet samlats ihop av ännu obrutna, drivna och envisa befäl. De har bildat en kampfgruppe som nu står bered att fortsätta striden mot de allierade trupperna som knappt kan tro att det kan finnas någon tysk enhet kvar villig till kamp.
 

Tyska enheter vid Adlerberg, tidig morgon den 10e.

 


Kartan visar "Kampfgruppe Adlerberg" frontavsnitt, (i blått), samt de allierades spaningsföretag mot fabriksområdet under morgonen fram till 15:00 tiden.


 

Allierades spaningsgrupper under genomgång och ute på patrull.

         


 


Spaningsgrupperna avger rapport och får utspisning. Två tänkbara angreppsvägar har hittats. Tysken verkar vara på hugget och har observerats vid minst 3 områden längst med Werkstatt Strasse. 2 Amerikaner har blivit skadade och man har bekämpat 2 kanske 3 tyskar.

En anfallsplan utarbetas där britterna ska göra en undanmanöver med skenattack mot den västra delen av fabriken. De ska försöka binda upp fienden för att vinna tid åt Amerikanerna när de skall försöka slå fienden vid den observerade östra bunkern.

Genomförandet är delvis lyckat. Bunkern faller i de allierades händer samt så lyckas man slå ut ett tyskt pansarfordon. Tyvärr lider Britterna stora förluster och endast en skadad Para lyckas ta sig tillbaka.

         


När väl den östra bunkern är tagen kan fler allierade trupper anlända och förstärka. Snart trappas de allierads anfall upp. Men ännu gör tyskarna hårt motstånd. Vid två tillfällen slår de tillbaka de allierade varav en nästan ända fram till bunkern. Kartan nedan visar den allierade framryckningen fram till och förbi fabriksområdet.


 

Striderna upphörde då tyska vid fältbunkern tvingades ge upp ca kl.20:30, som är senare än beräknat för de allierade. Uppskattade förluster under dagen är:  32 allierade (stupade eller skadade som tog bort förband vid förbandsplats) mot 34 Tyskar (inräknat även de skadade som tvingades ge upp).
 

Gruppfoton och vapenfoton