Uppdragspel: Cerny Kos

Uppdragsspel åt "nya" BHZ, Serbiska styrkan där vi TAC spelar en mindre B-styrka. Uppdraget gick ut på att A-styrkan skall hitta information om vart en viktig fiendeledare gömmer sig och fånga denna.
 

Vid första objektet. 4st ur B-styrkan bevakar utan att något sker under lång tid. A-styrkan smyger sig in i på området men blir upptäckt, eldstrid uppstår. B-styrkan får en skadad men lyckas skadeskjuta fienden och passar då på att dra sig ur.

 

Vid andra objektet varnar B-styrkan sin chef att förflytta sig till en bättre gömma, medan de försvarar detta område för att sinka fienden. Denna gång är A-styrkan mycket mera aggressiv och ger inte försvararna någon längre tid att förbereda sig.

 

A-styrkan lyckas få upplysningar vart B-styrkans chef är på väg. De ger sig genast iväg för att fånga densamme.