OP: ZA ZASTAVOU

A Styrkans 10st, uppdrag: Ta sig till angivet område och upprätta granatkastarplats med närskydd, invänta koordinater för eldunderstöd.

B styrkan 2st (+ 3st hemliga gästspelare "Serber"), uppdrag: Jävlas med A-styrkan.


A styrkan vid första grupperingsplatsen. Har upprättat närskydd och inväntar order.

   
 

B styrkan har anlänt och börjar söka efter fienden.

 
 

A styrkan får efter första GRK salvan order att förflytta sig till ett nytt område varifrån de skall bekämpa nytt mål. Tyvärr blir de nu upptäckta av B-styrkan som slår till.

A-styrkan lyckas endast med några få skadade dra sig ur striden och för GRKn till nytt angivet område där de snart får nya eld koordinater. B-styrkan har inte kraft att förfölja pga egna förluster, kommunikationsproblem samt diverse vapenhaveri.

 

A-styrkan får i uppdrag att hämta mer granater till GRKn. De väljer att skicka endast en mindre styrka och kvarstannar med resten vid GRKn. Båda grupperna stöter på fienden och mindre eldstrider uppstår.

 
 

A-styrkan lyckas återsamla sig med förstärkningar av både manskap och ammo. Kort därefter får de order om att gå till angrepp och slå fienden som finns i deras närområde. Fienden verkar vara förskansad med värn och bunker objekt.

Efter en kort men intensiv eldsalva från granatkastaren angriper de i två täter. En längst med ett långt och djupt dike samt en styrka som senare utgår och gör ett djärvt språng över öppen mark för att flankera fienden från dess vänstra sida.

 

B-styrkans fäste håller först envist stånd men när vänsterflankeringen sätt igång blir de tvungna att sprida sina styrkor. Denna lyckas mycket tack vore gruppchefens initiativ och goda exempel att leda från täten och genom detta nå framgång med endast en förlust... han själv.

Sista uppdraget för dagen blir att gillra bakhåll för de sista styrkorna från B-styrkan som försöker retirera ur området med diverse utrustning.