AČR vs ČSLA (Bunker) 

Uppdragscenario:
A styrkan skall genomsöka angivet område och markera på kartan betong bunkrar och stenvärn de träffar på. Bekämpa fiender som träffas på samtidigt som man försöker hålla ner sina förluster. Området är uppdelat i 3 sektorer som skall genomsökas stegvis. A-styrkan (ACR) bestående av 5st (+4 i tredje delen)
B styrkans uppgift är att försöka förhindra eller iaf fördröja A styrkans arbete så länge det går men med så små förluster som möjligt. B-styrkan 2st. (+1 i tredje delen)

Genomförande:
Del 1.
A styrkan stöter på fienden längst med vägen ca 100m efter början av sektor 1. Efter att fått 3 skadade drar A styrkan sig tillbaka, tar hand om skadade och laddar om.
Andra försöket tar de i en båge norr om vägen för att flankera skytten från B-styrkan i diket. Tyvärr går de rakt in i ett bakhåll där 4 blir träffade och den sista tillfångatagen.
3e försöket ger bättre resultat då A-styrkan avancerar mera försiktigt och mera utspridda. De genomsöker sektor1 och hittar två betongbunkrar. Det är kort eldstrid om ena bunkrarna men A-styrkan utnyttjar att de är fler väl och nedtryckta av elden blir B-styrkan tvungen att retirera till sektor 2.

Del 2.
B styrkan väljer att försöka slå fienden helt i ett bakhåll där vägen svänger i 90garder och det finns två höjder invid vägen. Att göra bakhållet rakt från kullarna skulle vara för uppenbart. Istället gömmer sig den ena och låter styrkan passera och smyger efter. När den andra i B styrkan skjuter på A styrkan från den bottre kullen drar han sig genast i skydd bakåt. Medan A styrkan avancerar för att bekämpa fienden bakom kullen tappar de uppsikt bakåt och i eldstridens kaos kan den i B-styrkan som smög bakom de springa fram och skjuta 4 stycken ur A-styrkan i ryggen innan han själv faller för ett välriktat skott från den sista ur A-styrkan "Nicorillian" som därefter drar sig bakåt och kallar på förstärkningar.


Del 3.
Förstärkningar anländer i form av Stockholmsbrigaden och de tillsammans med A styrkan skall nu genomsöka området i sektor 3 och 4. Genomsökningen som pågår ca 1h resulterar i att de hittar en större betongbunker samt stöter på fienden. I en utdragen strid får A-styrkan 3st förluster respektive B-styrkan 2st.


Del 4.
A styrkan skall lokalisera och slå fienden kring den sista bunkern på halvöppna fältet väster om den stora bunkern. I sista striden lyckas A-styrkan utnyttja sin eldkraft och sitt numerära övertag väl. Resultatet blir 3 egna skadade och 4 bekämpade ur B-styrkan.

Resultat:
Förluster under 1a och 2a delen (Styrkeförhållanden 5 mot 2)
A-styrkan: 11 (+1 tillfångatagen)
B-styrkan 1.

Förluster i del 3 och 4 efter förstärkningar (Styrkeförhållanden 9 mot 3)
A-styrkan: 6
B-styrkan: 6

Totala förluster
Förluster A-styrkan: 17st + 1 tillfångatagen
Förluster B-styrkan: 7st

Tid för hela genomförandet 4h 40min.
A-styrkan hittade alla målen och de var rätt angivna på kartan.

/ordinator