STRIDSMARSCH 2008

Stridsmarschen är både tradition och ett viktigt moment i TAC. För att bli fullvärdig medlem i laget krävs det att man genomför marschen, som fungerar som ett märkesprov. Marschen är dock inte bara ett test, utan en perfekt aktivitet för att svetsa ihop en grupp och en rolig variation till vanliga softspel.
I år var det bara TAC som gick marschen istället för att ha flera lag som går parallellt. I TAC var det sex medlemmar som var tvungna att gå marschen för att bli fullvärdiga medlemmar. Sex medlemmar som tidigare gått marschen deltog som instruktörer vid stationerna och arrangörer av evenemanget. Till allas glädje genomförde ”Piscator” marschen en andra gång.

Dagens deltagare:
Infiltrator, Kosherator, Pedestrix, Luna, Piscator, Gladius, Doctorus

Här nedan kan sträckan som deltagarna gick ses. Allt som allt är den ca 10 km lång, med ett antal stationer utplacerade längst med vägen – där deltagarna får genomföra både individuella och gruppbaserade övningar. Deltagarna bedöms både vid de särskilda stationerna, men får även ett omdöme från marschen som stort. Klicka för att se hur det gick...
 

1. Sjukvård, ordning och hinderbana

2. Skytte, anfall och maskering

3. Bakhåll

4. Bakhåll

5. Bakhåll

6. Bårövning

7. Kanot

8. Grupphinderbana

Instruktör 1. "Venator"

Station 1: Ordning och reda
Station 2: Skjutbana
Station 3. Bakhåll
Station 7. Kanot
Station 8: Grupphunderbana

Instruktör 2. "Ordinator"

Station 1: Sjukvård
Station 4: Bakhåll
Station 5: Bakhåll
Station 6: Bårövning
Station 8: Grupphinderbana

Instruktör 3. "Ovik"

Station 1: Sjukvård
Station 4: Bakhåll
Station 5: Bakhåll
Station 6: Bårövning
Station 8: Grupphinderbana

 

Instruktör 4. "Luctator"

Station 1: Hinderbana
Station 4: Bakhåll
Station 5: Bakhåll
Station 6: Bårövning
Station 8: Grupphinderbana

Instruktör 5. "Chaos"

Station 2: Skjutbana
Station 3: Bakhåll
Station 7: Kanot
Station 8: Grupphinderbana

 

Instruktör 6. "Cartman"

Station 2: Skjutbana
Station 3: Bakhåll
Station 8: Grupphinderbana