OP Rapid

OP Rapid: Ett dagsuppdrag där styrka A skall genomsöka ett område och erövra två viktiga föremål. En B styrka skall samtidigt göra det svårt och tidskrävande för A styrkan.

Styrka A utgjordes av 8st BHZ samt en gäst och styrka B av 5st ur TAC.