OP KOKOT
Mil-Sim spel anordnat av Jerry, Hison, Asuya och Co i Stråssa.


TAC kan för en gångs skull spela samlat under detta uppdrag. Vi får äran att leda den offensiva styrkan där ytterligare två grupper soldater ingår förutom oss. Här nedan är de anteckningar från spelet ur stabssidans perspektiv med urval av passande bilder.
 

12:10. Uppdelning av trupperna. Styrkan fördelas på fyra grupper – Alfa 4+1, Bravo 6+1, Charlie 7+1 och ledningsgruppen Sigma 2+2 (Stab + närskydd). Totalt 23 man.

 
         

Grupp A

Grupp A och B

Delar av Grupp C

Grupp Sigma utan närskydd . Företagsledaren i vit skjorta.

 

 

12:30 Ordergivning med gruppcheferna. Vårat primära mål är att söka upp driftchefen för en övergiven urangruva, som skall befinna sig på området, troligtvis i byggnaden markerad 1 och sedan överlämna denna till våran uppdragsgivare.

Enligt företagets underrättelser så är läget i detta lilla skitna land labilt och ingen stark ledare är vid makten. Landet är i ett tillstånd av inbördeskrig där olika regioner styrs av diverse milis- eller banditgäng. I denna region har det setts till enstaka banditer som plundrar lukrativa mål. Dessa verkar vara tämligen oorganiserade och borde inte erbjuda något större motstånd. Dessa kan dock förekomma på- eller vid området. Vidare skall driftchefen för gruvan ha en mindre vaktstyrka på fem till åtta man. Enligt dessa uppgifter föreslår vi en djärv, snabb operation där överraskning är nyckeln.


Med våra bepansrade fordon rycker vi fram så nära byggnad 1 som möjligt, upprättar en stabsplats vid vägkorsningen, med uppsikt över närområdet. Därifrån kan trupperna avancera mot byggnad 1 över den snåriga backen söder om byggnaden, som ger både skydd och kamouflage för framryckningen.

 

13:00 Operation ”Kokot” inleds.

13:08 Konvojen om fyra splitterskyddade terrängfordon ankommer till korsningen. Grupp Alfa och Bravo rör sig mot hus ett i en högeromfattning. Charlie avancerar rakt mot byggnad 1, uppför den snåriga backen.

13:09 Charlie under beskjutning från byggnad 1. Närskyddet till Sigma observerar fem personer vid en stor byggnad 100 meter framöver.

13:10 Bravo rapporterar in att de är under beskjutning från byggnad 1, samt att fiender finns runt byggnad 1. Jag försöker att få en överblick över hur stor fiendestyrka vi har att göra med. Alfa svarar ej i radion.

13:12 Ytterligare fem fiender ankommer till skaran av de fem tidigare observerade fienderna rakt framöver. De avancerar snabbt mot hus 1. Vi varnar Charlie för inkommande fiender, mot deras position från vänster.

13:13 Charlie rapporterar in skadade. Sigmas närskydd observerar ytterligare ett mindre antal (okänd antal) som närmar sig staben rakt på, samt vänster ifrån. Jag försöker skicka Alfa till vänsterflanken för att täcka upp mot den annalkande fiendestyrkan.

13:14 Bravo har tagit förluster, Charlie har tagit 30 % förluster. Fienden på vänster sida i strid med Sigmas närskydd.

 

13:15 Jag beordrar full reträtt till staben, samtliga trupper ska tillbaka till bilarna.

13:16 Fienden är ovanför oss på kullen och beskjuter nu samtliga retirerande soldater och Stab. Fiendestorlek – ca en pluton (20+)

13:17 Jag blir skadad. Beordrar fri reträtt.

13:25 Återsamling bortom bron. Jag blir omplåstrad och kollar igenom våra förluster – de är runt 70 % och samtliga fordon är utslagna. Ett totalt fiasko! Vad i helvete var det för Intel – fem till åtta man?! Istället för fem trötta vakter möter vi minst en hel pluton stridsberedda trupper som verkar bara vänta på oss.

 

13:40 Vi omgrupperar vid ett närliggande grustag. Jag kontaktar uppdragsgivaren för att avrapportera. Denna inleder samtalet med: ”A vafan, är komplexet säkrat nu eller?”, varpå jag svarar ”Svar negativt. Området kraftigt bevakat av fler trupper än väntat. Med nuvarande styrka har vi ingen möjlighet att uppnå det primära målet. Kräver förstärkningar”.

Nya förstärkningar skall anlända snarast, dessa kommer dock vara av sämre kvalité då de kommer att utgöras av lokalrekryterade. Under tiden skall våran trupp försöka att nöta ut fiendestyrkorna. Vi får sprängämnen för att kunna förstöra några objekt som kommer hämma gruvdriften temporärt.

13:45 Ny ordergivning.

13:50 Vi skickar ut en 18-mannastyrka för att förstöra labbet som finns på området. Truppen ska avancera genom tätbevuxet område, ruscha över den enda öppna ytan och sedan säkra labbet och slå ut det med sprängladdning. Jag och Staben inväntar förstärkningar.

14:00 Alfa rapporterar att de blivit beskjutna av fienden, halvvägs mot målet.

14:05 Charlie och Bravo rapporterar att de är i strid med fienden i närheten av labbet. Fiendestyrkan ca 60man.

14:10 Förstärkningar anländer i form av två splitterskyddade fordon och två lokalrekryterade chaufförer. Ena deserterar i samma ögonblick han lämnar bilen.

14:20 Bravo rapporterar att de är hårt trängda av fienden. Charlie och Alfa har tagit en del förluster. Vi beslutar att åka igenom fiendeområdet för att undsätta dem med våra terrängfordon.

14:25 Våra fordon skjuter ned tre fiender på vägen, vi lägger märke till att ett av våra gamla splitterfordon står kvar i korsningen, till synes övergivet. Vi ankommer till labbet där vi ser en stor fiendestyrka utspridd och under avancemang mot våra trupper. Antal – ca 30st.

14:30 Vi får kontakt med delar av Bravo och delar av Charlie. Läget ser hopplöst ut. Fienden väller in från överallt. Återigen beordrar jag en snabb reträtt till bilarna för att försöka slå oss ut med de splitterskyddade fordonen.

14:35 Charlie blir avskurna och förintas kort därefter. Alfa är spårlöst försvunna, IGEN! Vi lyckas ta med delar av Bravo och slår oss ut med stabsbilarna.

 

14:40 Vi beskjuter två vaktposter vid vägkorsningen, nedkämpar ena, den andra tar skydd i ett djupt dike. Vårat närskydd och resterande Bravo kommenderas ut för att nedkämpa fienden så att vi kan ta med oss den tredje pansarbilen.

14.42 Bravo blir nedkämpade av gömda fiender i höjden nedanför hus 1. Ytterligare tio nya fiender dyker upp.

14:43 Min radiosambandsofficer får en kula genom buken och mitt närskydd tvingas fly. För att rädda mig själv och Staben blir jag tvungen att lämna kvar de två överlevande från Bravo och jag kör mot grustaget med stabsbilen och den hårt skadade sambandsofficeren.

   

 

14:45 Jag sätter upp en ny återsamling vid grustaget.

14:48 Överlevande från Alfa ankommer och undrar vad som står på.

14:50 Två överlevande från Charlie ankommer.
Samlade uppgifter om fiendestyrkan visar att det totalt rör sig om ca 60-80 man.

14:54 Förstärkningar från inhyrda tjètjnîkmilisen ankommer. Jag delar in dem i nya grupper där överlevande från gamla grupperna utgör befäl för resterande, så att strukturen blir ungefär som den var innan.  

14:58 Medan trupperna förbereder sig för strid anordnar jag ett försök att återta våra förlorade terrängfordon. Jag tar själv det direkta befälet över denna korta, men farliga, operation. Den innefattar mig samt tre tappra soldater. Två fordonsförare och två KSP-skyttar.

15:00 Vi överraskar fienden genom att arrogant köra upp jämsides med det kvarlämnade terrängfordonet och under full eldgivning av KSP-skyttarna hoppar föraren in i den andra bilen. Vi dundrar därifrån innan fienden knappt hinner reagera.

15:35 Åter i grustaget. Ny ordergivning. Jag ändrar taktik. Det visar sig att våra fordon tar sig fram obehindrat i området. Fienden må vara välbeväpnade, men verkar sakna pansarvärn. Detta skall utnyttjas! Vi ska köra ut små störningsgrupper som släpps av vid lämpliga mål i området. Dessa små störningsgrupper skall försöka smyga sig fram för att spränga de angivna objekten.

Grupp Alfa skickas till den västra sektorn och en liten sabotagegrupp ur Charlie droppas i norra sektorn.

15:45 Sabotagegruppen från Charlie rapporterar in att objekt ”7” är sprängt.  

   
 

16:05 Grupp Alfa rapporterar in flera fiender i västra sektorn. Detta är ögonblicket vi har väntat på. Samtliga kvarvarande styrkor är uppsuttna på våra terrängfordon, målet är återigen hus 1. Vi skall åka så nära den nedre ingången som möjligt, göra avsittning och sedan säkra byggnaden och förhoppningsvis – driftchefen.

16:18 Våra fordon är på plats vid huset. Överraskningsmomentet har lyckats. Vi säkrar ena långsidan av huset, men där hindras vi av låsta portar. Vi har ingen möjlighet att spränga dem och ingångarna på andra sidan kan vi ej längre ta oss till då fiendestyrkor snabbt ankommer – i ökande styrka!

16:22 Efter några försök att nå den andra sidan inser jag att det inte är lönt då fienden har hög mark. Jag beordrar reträtt till bilarna, som denna gång fungerar väl och hela våran styrka lyckas ta sig ut med pansarfordonen, dock med flera skadade.

16:30 Tillbaka i grustaget för ny samling. Flera trupper behöver fylla på ammunition och äta. Fordonen kör ut mer sprängämnen till sabotageförbanden ute i fält.

16:35 Ytterligare en tvåmansstörningsgrupp körs ut, bestående av Sigmas tidigare närskydd.

17:00 Småstrider vid bron samt husen närmast vägen till grustaget.

17:10 Ny genomgång med trupperna vid grustaget. Vi skall än en gång försöka att inta hus 1. Eftersom huset ständigt är bevakat av flera trupper så behövs en skenmanöver. Sabotagegrupp Alfa och Charlie får i order att dra undan så mycket fiendesoldater som möjligt från byggnad 1, genom att agera lockbete. Om fienden kommer att försvagas runt huset så skall vi genomföra samma operation som tidigare, men denna gång skall vi försöka ta och bräscha in genom portarna på mittenplan, dvs höger långsida i hopp om att dessa dörrar inte är låsta.

17:43 Charlie meddelar att de har hamnat i strid med fienden.

17:48 Charlie rapporterar att flera fiender är efter dem. Vi inleder stormningen av huset.

17:53 Anländer till huvudingången under hård eldgivning. Vi täcker ingången genom att flankera den med de splitterskyddade fordonen. Trupperna bräschar huset, där en hård strid rasar.

17:59 Fiender överallt utanför. De skjuter ned samtliga KSP-skyttar i fordonen. Det hörs fortfarande strid från huset.

18:01 Fienden överallt! Alldeles intill vårat Stabsfordon…

--- Slut på anteckningarna ---

 

 

Extra bilder: