Vietnam Scenario
OP: TET

Vietnamscenariot genomfördes i Söderfors hösten 2001. Det utspelar sig under TET-offensiven 1968. Till spelet dök det upp ca 30 pers.

Vietnamesernas uppgift var att attackera amerikanska anläggningar i staden. Dessa genomfördes av NVAs C-10 attackgrupper lädda av Igor Sturmikov en SSSR rådgivare. VC fick stöd av sina granatkastare under framryckningen. Amerikanarna skickade ut Special Forces för att lokalisera och förstöra (Seek and Destroy) GRKna. Efter intensiv men kort strid lyckades C-10 gruppen storma US basen och kort tid därefter stormade resterande FNL övriga amerikanska anläggningar. Special Forces lyckades inte med sin operation så amerikanarna blev tvungna att dra sig bakåt och kalla på flygunderstöd. Under flygunderstödet blev ett USAF plan träffat och piloten blev tvungen att hoppa över området.
Detta ledde till en hård strid om vem som skulle ta sig till den störtade piloten först, VC eller US.

 

FNL:s 6th Bat 

C-10

GRK

RPG
FNL US Pilot

US Units