Sågmyra med sina både stora ytor och trånga
utrymmen får ett högt betyg som spelområde.
Bilden längst till höger, våra Jugoslaviska
allierade. Uzin Ordinator nyttjar tillhör "EA"
Sockan.

En av de heta intensiva strider om källaren.
Källarpassagen utgjorde en naturlig knytpunkt
och det lag som hade den i sin besittning kunde
åtnjuta en viss högre manöverbarhet av sina
styrkor.
Lägg märke till det modärna stridsfordonet som
nyttjades i desperata stormningar.

Strider i den stora fabrikslokalen.