PARA UTBILDNING

Några medlemmar i TAC genomgick grundläggande fallskärmsutbildning i somras. Utbildningen ägde rum i Tjeckiska Republiken i militära para klubben ERPUZICE.
Fallskärms modellen som användes är den militära runda fallskärmen under betackning OVP-68/76a. Vi fick tyvärr inte tillfälle att hoppa på den tänkta militära flygplatsen på
grund av för mycket aktiviteter där. Hoppen genomfördes på ett närliggande civilt flygfält.
Grundhoppen är på 700m därefter kom 800m respektive 900m. Efter utbildningen erhölls diplom samt fallskärmsvingar till uniformen.
Flertalet TAC medlemmar kommer att genomföra utbildningen inom sinom tid , samt vidareutbildning är att vänta. Vidareutbildningen infattar hopp med stabilisator, nödutlösning av reserven, fritt hopp, hopp med stridsutrustning, mörker hopp samt hopp med landning i vatten.

Kontroll av fallskärm

Tjeckerna med dörren från flyget

Det lilla Brigadir planet

Slutkontroll Ordinator Warwolf
Inför landning Upp igen

Rast

Slappnar av med lite god öl. Brigadens fallskärmsmärke Tjeckiska grabbarna här i övning med US Rangers.