VIETNAM SCENARIO 1996
"OPERATION HARVEST"

Sommaren 1996 genomförde vi ett live scenario i Vietnam miljö .Tidsenligt utspelar det sig  i april 1966.  Alla fick ett fingerat namn och en liten roll lista de fick hålla sig till.
Den amerikanska styrkan, en LRRP (Long Range Reconnassance Patrol) enhet, bestod av en oerfaren Lt. 2nd class en erfaren SSG en sprängexpert, en Crp/Radio, en Crp/medic, en understöd/M-60, och en understöd/M-79. Uppdraget "Operation Harvest" gick ut på att genomsöka en misstänkt by där "VC" tidigare hade angripit amerikanska trupper. Eftersom patrullen skulle genomföras i ett område som var till mestadels behärskat av fienden blev det nödvändigt att ta med en större mängd ammo, vatten och diverse annan utrustning.
Vietnameserna var lokala  VC under ledning av en VietMinh veteran från norr. När de fick nys om amerikanarna som närmade sig byn bestämde de sig för att lämna den utan strid och retirerade in i skogen. Innan hann de dock aptera en del fällor i och kring byn. Detta medförde att amerikanarna blev tvungna att ta extra lång tid på sig när de undersökte byn. Därefter blev LRRP patrullen omdirigerad att genomsöka skogen. Kort därefter råkar de ut för ett väl genomfört bakhåll av vietnameserna som sedan återigen försvinner in i skogen. I bakhållet blir två amerikaner lätt skadade. Efter några timmars patrullering utan någon kontakt föreslår Sg. att undersöka en höjd någon km därifrån. När de närmar sig höjden blir de kraftigt påskjutna och en våldsam och intensiv strid uppstår. Denna gång är dock amerikanarna mer aggressiva och de övergår till anfall. I anfallet dör två amerikaner och två blir skadade. I denna kalabalik blir även VietMinh veteranen skjuten och resten av VC tar till flykten för att sedan gå vilse i ett stort närliggande kärr för resten av dagen. Sg:en tar över befälet och fortsätter patrulleringen och kan mot kvällen erövra fiendens läger.


A premission briefing as the team preperes to go out on patrol.VC check their weapons and gear in the vilage An Phu. Of special interest  is the rifle worn by the VietMinh in the boathous.LRRPs outside An Phu.

Team members prior and after the first ambush.

Platoon Sg (green basker) pointing out a suspect area pointing on the map and decides to check it out.


The bloody battle of hill 67. The M-79 is laying down a suppressing fire while the rest of his team advance up the hill. In this fight two LRRPs died and the Lt. was wounded when a mine charged near to him.

Some members were obviously releaved and happy to survived the fight.

After the fight Sg. toke command of the team.

A breake beafore the final push.

The VC HQ is found and overun by the LRRPs who considered "OPERATION HARVEST" as a success.