BRATTFORSHEDEN

Krigsflygfält 16

Årets spel på Brattforsheden ”utspelades 1943”.

I anslutning till det välbevarade krigsflygfältet låg den Svensk/Norska gränsen.

Många föreningar var på plats för att lösa olika uppgifter. En viss nervositet kunde märkas hos de svenska trupperna, samtidigt som de tyska bergsjägarna visade stor självsäkerhet.


Vårt lag hade till uppgift att vara den svenska spaningsplutonen. Vi tillhörde det svenska krigsförbandet I 38, Roslagens regemente.

   


Dygnen i spelet innebar permanent patrullverksamhet. Vi rörde oss oftast bakom de tyska linjerna. För att inte orsaka storpolitiska problem bar vi inte svensk uniform under fjärrspaning.

Vi var lätt beväpnade (pistoler) men hade rikligt med sprängmedel.

 

Efter varje spaningsuppdrag, rapporterades iakttagelserna till den svenska staben. Till slut hade vi god koll på den tyska bevakningslinjen.


Den sista natten utgick en större patrull långt bakom de tyska linjerna. Sabotage (sprängningar)
utfördes mot tyskarna. Som vanligt blev det en del eldstrider.

 

En tysk desertör med flickvän försökte springande rädda sig över till den svenska sidan.

Det blev stor dramatik när tyskarna han upp det flyende paret. De lyckades tillfångata desertören men flickan räddade sig. Hon slet åt sig en pistol och lyckades skjuta mot tyskarna innan hon hindrades av upprörda svenska soldater.

   

Deltagarna på båda sidor, gjorde sitt yttersta för att få ett så bra spel som möjligt.
Som vanligt gjorde Gmf.s koktross spelet till ett kulinariskt äventyr, anno 1943.